Onderdeel van de Stichting Gods Liefde Maakt Vrij

De behandeling van DIS

Hieronder beschrijven we de zeven stappen die wij belangrijk vinden bij de behandeling van DIS. Vaak zal de behandeling niet in de beschreven volgorde plaatsvinden. Het kan ook zijn dat bepaalde stappen bij jou helemaal niet nodig zijn. De Heilige Geest zal ons leiden: God biedt maatwerk voor elk slachtoffer met DIS.

Stabilisatie
In deze stap besteden we veel aandacht aan de relatie met jou; je moet je bij ons veilig voelen. We maken afspraken over onze beschikbaarheid en gaan samen met jou kijken of er inderdaad sprake is (of kan zijn) van DIS. Als je dat wilt, kunnen we je ook adviseren over het dagelijks functioneren met DIS.

De kinddelen leren kennen en vriendschap met ze sluiten
We gaan je helpen om de kinddelen van jou te leren kennen. Ook hun naam, leeftijd, houding, gemoedstoestand (boos, verdrietig, verbitterd, enz.). Alles wat je te weten komt van de delen kun je bijvoorbeeld opschrijven in een dagboek. Dit leren kennen van je delen is een proces wat de gehele behandeling door zal gaan. Er zullen zich steeds meer kinddelen laten zien. De delen met de grootste trauma’s laten zich als laatste zien. Het is ook de bedoeling dat je vriendschap sluit met de delen. Zorg dat ze zich veilig bij jou voelen. Dat ze zich door jou gehoord en begrepen voelen. Soms helpt het om brieven te schrijven aan je kinddelen.
Als je dit leest, dan denk je misschien: dat lukt mij nooit. Maar God en wij zullen jou daarbij helpen.

De delen moeten elkaar leren kennen
Het is belangrijk dat de kinddelen de traumatische ervaringen, de emoties en behoeftes van elkaar leren kennen. De delen kunnen elkaar dan steunen. De gedissocieerde stukken van je leven moeten bij elkaar gebracht worden.

Het uitwisselen van traumatische herinneringen
Wanneer de kinddelen zich veilig genoeg voelen, dan kan het gebeuren dat de delen (stukken van) traumatische herinneringen met jou en/of met elkaar uitwisselen. Jij ervaart dat dan als een flashback (gedeeltelijke herbeleving) met gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen. Best moeilijk voor je, want de herinnering die het deel je laat zien, is voor jou nieuw. Maar je zult de herinneringen uiteindelijk erkennen en accepteren als echt gebeurd. Op deze wijze krijg je tijdens het verloop van de behandeling een steeds completer beeld van wat je overkomen is. De kinddelen hoeven die traumatische herinneringen dan niet meer alleen te dragen. Jij bent nu ook op de hoogte. God zal dit proces leiden. Hij laat jou pas een herinnering zien als Hij weet dat je het aankunt.

Genezing van traumatische herinneringen
We besteden veel aandacht aan de genezing van de pijn en de bijbehorende emoties van de trauma’s die je via de kinddelen hebt leren kennen. Rouwen, boosheid toelaten, afrekenen met schuld en schaamte en vergeving van de dader zijn belangrijke onderdelen in dit proces. We kunnen Jezus uitnodigen in de pijn (innerlijke genezing).

Ook de kinddelen mogen hun hart aan Jezus geven
Het kan zijn dat kinddelen God nog niet kennen of boos zijn op God. Dit kan ook de relatie van jou met God negatief beïnvloeden. We zullen de kinddelen helpen om hun hart aan Jezus te geven. Anders zal integratie (weer één persoon worden) moeilijk zijn.

Weer één persoon worden (integratie)
Tijdens je jeugd hebben de kinddelen jou geholpen om de traumatische gebeurtenissen te kunnen overleven en om door te kunnen gaan. Maar het is nu tijd om weer één persoon te worden. Omdat de herinneringen en bijbehorende emoties steeds meer van jezelf worden, komt er meer eenheid in jezelf. En omdat de kinddelen zich veilig genoeg voelen bij elkaar en bij jou en de pijn en de herinneringen zijn gedeeld, kan er integratie (versmelting) plaatsvinden tussen jou en de kinddelen. Je wordt weer één persoon: de kinddelen zijn niet meer nodig.