Onderdeel van de Stichting Gods Liefde Maakt Vrij

Wie zijn wij en hoe werken we?

Wij zijn christenen uit verschillende kerken in Zoetermeer en omgeving. We zijn onderdeel van de stichting Gods Liefde Maakt Vrij. Deze stichting is werkzaam op het gebied van innerlijke genezing en bevrijding.

Als jij je aanmeldt voor hulp dan volgt eerst een intakegesprek. Als we van beide kanten denken dat een traject zinvol is, dan volgen er voor jou afspraken met twee leden van het kernteam DIS. Meestal één keer in de twee weken (1,5 uur). De afspraken zijn altijd in Zoetermeer. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van de problematiek. Mogelijk moet je na het intakegesprek wachten voor je aan de beurt bent in verband met de hoeveelheid aanmeldingen.
Voor onze hulp hoef je niet te betalen (giften zijn wel welkom), maar we verwachten wel inzet van je. En soms geven we je huiswerk mee (bijvoorbeeld het lezen van een boek).

Het Woord van God (de Bijbel) is bij al onze activiteiten het uitgangspunt en onze motivatie. Daarom is het belangrijk dat jij ook gelooft in God.

We hebben lief, omdat Hij ons eerst lief heeft gehad (1 Johannes 4:19), wees barmhartig, zoals Hij barmhartig is geweest (naar Lukas 6:36) en vergeef elkaar zoals Jezus ons vergeven heeft (naar Efeziërs 4:32).